Producent wyrobów gumowych
  • pl
  • en
  • ru

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie fundamentu pod linię bandażowania

BZPG „STOMIL” S.A. zapraszają do składania ofert na wykonanie fundamentu pod linię bandażowania w budynku Zakładu Produkcyjnego Z-2 mieszczącym się w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155

Zakres prac obejmuje:

  1. Rozbiórka obecnej posadzki betonowej i kostki oraz wykucie 2 obrotnic z obecnej posadzki z wykorzystaniem ich przy nowym fundamencie.
  2. Wykonanie fundamentu zgodnie z projektem budowlanym Projekt-1 i Projekt-2 .

Oferta powinna zawierać między innymi:

  1. Cenę za wykonanie w/w prac budowlanych (materiały, robocizna, utylizacja odpadów).
  2. Warunki płatności.
  3. Oczekiwany termin i czas wykonania ww. prac – w okresie do 15.01.2018r.
  4. Okres gwarancji.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adresy:

w terminie do dnia 22 grudnia 2017r.

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej miejsca w/w prac po uzgodnieniu terminu z:

Andrzej Dziadosz, tel. 606 623 490

Krzysztof Szczepański, tel. 797 709 874

 

stomil

About stomil

Facebook
Stomil
LinkedIn BIP