Płyty gumowe niewulkanizowane

Wykonane wg BN-73/6616-14 i PN-85/C-94301/07 lub aktualnych warunków technicznych

płyta-niewulkanizowana

Płyty gumowe niewulkanizowane są półproduktem stosowanym w wielu gałęziach przemysłu, do wyrobu różnych detali gumowych (np.: uszczelek, podkładek, stempli, naprawy ogumienia itp.), poprzez ostateczne wykonanie konfekcji gumowej i wulkanizowanie. Wykorzystywane są również jako powłoki antykorozyjne. Płyty gumowe niewulkanizowane sprzedawane są we wstęgach zwiniętych w rulon o określonych wymiarach (grubość, szerokość, długość).

RODZAJE PŁYT

– ogólnego przeznaczenia,
– odporne na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad,
– olejoodporne,
– do kontaktu ze środkami spożywczymi,
– do wyrobu kleju ogólnego przeznaczenia,
– do wyrobu stempli,
– specjalnego przeznaczenia,
– do naprawy ogumienia,
– antykorozyjne.

Mieszanki na bazie kauczuku NR (kauczuk naturalny), które odporne są na:
– płyn hamulcowy na bazie glikoli,
– kwasy i ługi o niskim stężeniu,
– wodę,
– alkohole o niewysokiej temperaturze.

Mieszanki na bazie kauczuku SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy), które odporne są na:
– kwasy i zasady nieorganiczne,
– płyn hamulcowy na bazie glikoli,
– wodę,
– alkohole

Mieszanki na bazie kauczuku NBR (kauczuk akrylonitrylowy), które odporne są na:
– oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe,
– smary,
– płyny hydrauliczne,
– węglowodory alifatyczne,
– propan-butan,
– benzynę,
– alkohole,
– wodne roztwory soli,
– rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach,
– wodę do 60°C.

Mieszanki na bazie kauczuku CR (kauczuk chloroprenowy), które odporne są na:
– olej napędowy,
– oleje i smary silikonowe,
– freon,
– ozon,
– wodę i parę wodną,
– alkohole,
– glikole,
– roztwory soli,
– rozcieńczone kwasy i zasady.

Mieszanki na bazie kauczuku EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy), które odporne są na:
– gorącą wodę i parę wodną,
– płyn hamulcowy,
– trudno palne ciecze hydrauliczne HSC i HSD,
– glikol,
– aceton,
– ketony, estry i etery małocząsteczkowe,
– ozon,
– roztwory mydła i środki piorące,
– środki chłodnicze,
– roztwory kwasów i zasad.

WYMIARY PŁYT (ROLKI)

Grubość – do 8 mm
Szerokość – do 1000 mm (standardowo do 800 mmie
Długość – nie przekraczające 60 kg ciężaru rulonu
Warstwy są przełożone folią.

Kontakt z branżystą

Beata Witońska

tel. 52 32 64 352

tel.  510 326 664

e-mail: beata.witonska@stomil.bydgoszcz.pl