Struktura własnościowa Spółki

Podmiotem posiadającym 85% akcji Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.  Pozostałe 15% akcji Spółki posiada Skarb Państwa, w imieniu którego prawa z akcji wykonuje Prezes Rady Ministrów.