Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz zapisami w KRS, przedmiotem działalności Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. jest:

  1. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
  2. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
  3. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD.46.19.Z),
  4. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
  5. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
  6. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
  7. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
  8. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
  9. Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  10. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).