Organizacja

Struktura organizacyjna Spółki

Siedziba Spółki znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155.

BZPG „STOMIL” S.A. jest przedsiębiorstwem, w skład którego wchodzą:

  • Zakład Produkcji Mieszanek (Z-1), zajmujący się produkcją mieszanek gumowych na potrzeby pozostałych zakładów Spółki oraz z przeznaczeniem do sprzedaży zewnętrznej,
  • Zakład Produkcji Węży Hydraulicznych i Przemysłowych (Z-2). Głównym produktem tego zakładu są węże hydrauliczne i przemysłowe.
  • Zakład Produkcji Płyt Gumowych, Profili Wytłaczanych i Artykułów Formowych (Z-3), produkujący wykładziny gumowe, płyty uszczelniające, płyty prasowane, płyty niewulkanizowane, profile wytłaczane oraz artykuły formowe.

 

Operacyjną działalnością Spółki kieruje Zarząd poprzez dyrektorów pięciu głównych pionów organizacyjnych:

Pion Dyrektora Naczelnego – polityka jakości, zatrudnienia, proces informatyzacji, służba bezpieczeństwa i higiena pracy, badania i rozwój.

Pion Dyrektora Finansowego – gospodarka finansowa, kontroling, administracja, obsługa prawna Spółki.

Pion Dyrektora Produkcyjnego z podległymi zakładami produkcyjnymi oraz służbami technicznymi oraz przeciwpożarowymi.

Pion Dyrektora Handlowego – polityka handlowa (kraj i eksport) oraz marketingowa Spółki,

Pion Dyrektora Łańcucha Dostaw – zaopatrzenie wraz z gospodarką magazynową Spółki, logistyka i planowanie.

Na czele każdej komórki stoi jeden kierownik a każdy pracownik podlega tylko jednemu bezpośredniemu zwierzchnikowi, od którego wyłącznie otrzymuje polecenia służbowe. Wszyscy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych podlegają Zarządowi.